BG | EN

Разрешение за строеж на сграда "Сара 03"


01.05.2011

Многофункционалната сграда Сара 03 получи разрешение за строеж. Очаква се строителството да започне Септември 2011г. и да приключи Март 2013г. Сградата се намира в южните части на гр. София. Предвижда се изграждане на офиси, жилища, магазини, ресторант, медицински център, складове и подземни гаражи с обща площ 14 000 м2.