BG | EN

10 години "Бизнес Парк София"


06.07.2012

Навършиха се 10 години от официалното откриване на Етап I на Бизнес Парк София.
 
Бизнес Парк София е най-голямата частна инвестиция в недвижимите имоти в София и България.
Проектът е изграден на няколко етапа от 2001 до 2009г.
Първият етап от проекта е завършен през Юни 2002г.
Площта на имота е 220 000м2, 15 сгради са изградени в границите на парка и общо 35 в зоната на развитие около парка, с обща РЗП 300 000 м2. 10 000 служители и 4000 посетители дневно населяват Биснес Парк София.