BG | EN

Напредва строителството на "Капитал Форт"


20.03.2013

През месец Ноември 2012 бе завършен грубият строеж на високата сграда на Капитал Форт. 
Монтажът на фасадата на ниската сграда завърши през Януари 2013, а през Април започва монтажът на фасадата на високото тяло. Продължава работата по изграждането на техническите инсталации и довършителните работи. Започна и изграждането на металната конструкция на Подиума.