BG | EN

Участие в конкурса за Централна градска част на София


04.02.2014

"А и А Архитекти" взе участие в конкурс за Централна градска част на град София. Студиото участва като част от организацията ГРУПА ГРАД, която има за цел да подобри качеството на проектите изпълнявани в столицата и да спре порочните практики, прилагани в сегашното управление.