BG | EN

Участие в международния конкурс за библиотека в гр. Варна


24.11.2015

Екипът на "А и А Архитекти" взе участие в международния конкурс за нова градска библиотека в град Варна. Въпреки че не беше награден, ние се гордеем с нашия проект. Изказваме голяма благодарност на всички взели участие в изработването нашето предложение: Лили Петрова, 
Сийка Митова, Павел Цочев, Николай Узунов, Стефан Михайлов, Боряна Калнева, Женя Атанасова, Димитър Механджиев и Ангел Захариев.