BG | EN

Концептуален проект за зелена офисна сграда


01.09.2011

А и А Архитекти разработиха концептуален проект за „Зелена” офисна сграда в София.
Целта на инвеститора е да се изследва технологичната възможност за изграждане на „Зелена” офисна сграда в София с постигане на разумна икономическа възвръщаемост, като се създаде атрактивна визия на бъдещата „зелена” офисна сграда. Резултатът от изследването доказваче в сегашните пазарни условия е възможно изграждането на „зелена” офисна сграда в София с рационално прилагане на иновативни технологии за съхранение и производство на енергия в сгради, и постигане на разумна икономическа възвръщаемост. Очаква се в началото на 2012 да започне работното проектиране на сградата.