BG | EN

Енерго-ефективна къща


1.09.2009

А и А Архитекти проектират поредната енерго-ефективна еднофамилна жилищна сграда в подножието на Витоша. Хармонията с природната среда и постигането на висока енерго-ефективност са водещи мотиви в проектирането на къщата.