BG | EN

Стартира строителството на сградата Sky Fort


През 2016 започна строителството на сградата Sky Fort. Sky Fort е най-високата сграда от комплекса Sofia Capital City, както и в София и България
Първият истински бъл­гарски небостъргач предста­влява офисна кула с общо 49 надземни нива и 3 подземни етажа, и височина от 202м.
Sky Fort ще предлага комфортни офисни прос­транства с неповторима глед­ка към София, Витоша и окол­ностите.
На върха на сграда е проектиран ресторант и площадка за наблюдение.
Архитектурата е динамична и подчертаваща напредъка на технологиите през 21-и век.
Формата на сградата символизира отворена Арка, посрещаща посетителите на града през неговата юго-източна порта.
В сградата ще бъдат внедрени много технологични иновации: скоростни асансьори, устойчива на земетръс конструция, специално проектирана за обекта енерго-ефективна Фасада и др.
Стоителството на сградата започна през есента на 2016г. и се очаква да бъде завършена в началото на 2020г.