BG | EN

Стартира изграждането на Sofia Capital City


През 2017 ще продължи изграждането на "Sofia Capital City". Комплексът "Sofia Capital City" е мащабен проект за изграждане на ново „бизнес сити” с високи сгради в София.
Проектът е разположен на терен с площ 57 000кв.м. на една от ключовите локации в града – източнния вход на София.
Предвижда се етапно изграждане на проекта, като през 2016 година продължава изграждането на Етап 1.
Етап 1 обхваща терен с площ 37 000кв.м и включва 3 сгради - Capital Fort, East Fort и Sky Fort.
Общата РЗП на Етап 1 е 214 000кв.м и включва - 104 000кв.м офиси, 16 000кв.м търговски площи, над 2000 паркоместа, заведения за хранене и централно парково пространство с езеро. 
В комплекса на Етап 1 се очаква да работят 7000 служители и да привлича 2000 посетители дневно. Общата инвестиция за изграждането на Етап 1 е на стойност 180млн. евро. Част от тази инвестиция включва изграждането на обществена улична инфраструктура, обществен парк, ел. подстанция и захранващи трасета, ВиК инфраструктура и телекомуникации. 
"Sofia Capital City" ще обедини и съседните проекти в общата среда на новото „бизнес сити” и ще подпомогне развитието на столицата на България като предпочитана дестинация за региналния и медународен бизнес.