BG | EN

Зона Централна гара СофияЛокацияSofia
Година на проектиране2018


Параметри

Go North Sofia: Вторичен градски център – зона Централна гара София


Описание

Районът на Централната гара София има голям потенциал за развитие при умело градско планиране и прилагане на подходяща стратегия за инвестиции, които да променят коренно имиджа на територията и да я превърнат в предпочитано място за работа, живеене и отдих.

Проектът анализира проблемите в територията и предлага програма за тяхното решение чрез "обръщане" на модела на функциониране на градската среда и "отключване" на потенциала й за развитие чрез ключови архитектурни и градоустройствени намеси.

Водещите послания на проекта са:
- Градско пространство за хората вместо за автомобилите  - Обръщане на модела на функциониране на градската среда - водещи са пешеходните публични пространства. Вкарване на автомобилите в подземното ниво и изкарване на хората на ниво терен.

- Подобряване на функционирането на предгаровото пространтсво - Изграждане на достъпна градска среда на ниво терен без препятствия за преодоляване на нива. Подобряване на усещането за сигурност сред преминаващите. Създаване на кратки пътища до спирките на градския транспорт

- Подобряване на имиджа чрез инвестиции в публична градска среда и паркове  - изграждане на мултифункционални открити пространства и зони със значително озеленяване на ниво терен. Създаване на дълги пешеходни и велосипедни маршрути.

- Пешеходно свързване на територията с центъра и зоните на север - Изграждане на нова пътна и пешеходна инфраструктура за връзка между двете страни на жп линиите. Оживяване на териториите, северно от Централна гара и привличане на инвестиции.

- Създаване на "дестинация" със ситуирането на важни за града културни и развлекателни обекти - концертна зала, център за събития, дизайнерски хотели, обществен парк, иновативни жилищни и офисни сгради, факултет на университет, музей, и други.

- Планиране на подходящ функционален микс за оживяване на пространството 24/7 - Подходящ микс от културни, търговски, офисни и жилищни функции, ангажиращи критична маса от работещи и живущи в новите обекти, допълнен от значителен брой външни посетители и пътуващи.

- Планиране на подходящите структури и сгради - Създаване на иновативна архитектура. "Отваряне" на партерите и оживяване на ниво терен около сградите. Създаване на второ ниво с публични пространства в сградите по им. Богато озеленяване на покриви и фасади.

- Съобразяване с мащаба на прилежащата среда и респект към традиционната среда и наследството на архитектурния модернизъм - използване на традиционното квартално засктрояване за центъра на София и запазване на гледките към Витоша от ключовите пешеходни пространства.