BG | EN

София Бизнес ТауърЛокацияСофия
Година на проектиране2009


Параметри

Инвеститор: Аткив Галакси Пропърти Груп
Площ: 93 000 кв.м
Описание

Проектът на Актив и Галакси е разположен на една от най-атрактивните локации в София – до пресечната точка на бул.Цариградско шосе и бул.Брюксел.

Сградата представлява мултифункционален комплекс от офиси, финансови, търговски и развлекателни обекти. Състои се от висока - 24 етажна сграда, ниска  - 8 етажна сграда, 3 партерни и 4 подземни нива. Високата 104m офисна кула ще формира градския силует по бул.Цариградско шосе - най-натоварената транспортна артерия на столицата, превръщайки се във важен градоустройствен репер.

Абстрактният архитектурен образ на сградата има за цел да олекоти визуална тежест в резултат на струпването на масивни инвестиционни проекти върху атрактивната територия около булеварда. Кулата е проектирана с централно ядро и офиси по периферията. Ниската сграда има 2 комуникационни ядра с възможност за самостоятелно функциониране.
Ниската сграда е  свързана с първите няколко етажа на високата сграда, с възможност за обособяване на големи по площ офиси на един етаж.

Неблагоприятното влияние на натоварената градска магистрала изключва съществуването на открити публични пространства, затова във вътрешността на сградата на партерните нива са проектирани поредица от обширни закрити публични пространства, които служат за насочване и разпределяне на потоците от посетители и служители.
Тeзи пространства са разположени на няколко нива, с пряка визуална връзка по между им и с достъп на естествена светлина посредствон покривно остъкляване. Около тях са разположени: входовете, комуникационните ядра, търговски и развлекателни площи

Сградата е проектирана с редица пасивни мерки за пестене на енергия, които повишават енергийната ефективност на сградата без да се влагат допълнителни стредства. Едно от пасивните решения е заоблянето на ъглите на сградата в план, като по този начин се намалява с 7% външната повърхност на фасадата и загубената през нея енергия. С това решение се подобрява и аеродиманичното поведение на високото тяло, което води до по-малко ветрово натоварване на фасадата.

Концепцията за фасадата се базира на идеята за адаптивната фасадна обвивка, създаваща оптимална вътрешна работна атмосфера, предпазвайки сградата от негативните влияния на околната среда чрез прости, но ефективни архитектурни похвати.        

Изследвани са три фактора: прегряване на фасадата от слънцето, ниво на външния шум, и неблагоприятни гледки, като в зависимост от концетрацията на тяхното влияние спрямо ориентацията и височината на сградата са предприети мерки за ограничаването им за всяка една част от фасадата.

Избрани са три нива на защита на фасадата. На първото ниво се въвеждат плътни елементи за допълнителна изолация, като за тази цел са създадени три вида фасадни модули с различен процент на плътната част.Чрез комбинация на трите модула се постига оптимален процент на плътни части за всяка една от фасадите в зависимист от концетрацията на неблагоприятните фактори. Като второ и трето ниво на защите, за някои части от фасадата се използват слънцезащитни елементи или двойна фасада, инкорпорирани в общия образ.