BG | EN

Сграда 15 - Бизнес Парк СофияЛокацияСофия
Година на проектиране2016


Параметри

Инвеститор: Бизнес Парк София
Площ: 31 300 кв.м
Описание

8 години след завършването на последната сграда от Бизнес Парк София, стартира нов проект за офисна сграда, на мястото на една първите сгради в комплекса – бившата Сграда 13.
Новата сграда №15 е съвременна устойчива офисна сграда ситуирана в източната част на Бизнес парка.
Архитектурата на сградата следва установената концепция за съзадане на разнообразна градска среда на територията на комплекса, формирана от индивидуалните архитектурни образи на всяка една от сградите.
Сградата има пет етажа офиси, ограждащи отворен вътрешен артиум и стъпили върху „пробит” партерен етаж, наситен с заведения за хранене и търговски обекти. Пробивите на партерното ниво увеличават пешеходното пространство в парка и улесняват връзката на сградата с околната среда. 
На покрива на сградата е разположен малък парк, осигуряващ допълнително пространство за рекреация на обитателите на сградата.
Габаритите на новата сграда, съвпадат с габаритите на бившата сграда №13, като отпадат паркингите на терена за леки и товарни автомобили и се увеличават зелените площи в Парка.  Част от материалите от разрушената Сграда 13 ще бъдат рециклирани и използвани в строителството на новата сграда.