BG | EN

Бизнес Парк СофияЛокацияСофия
Година на проектиране2002
Година на завършване2009


Параметри

Инвеститор: Бизнес Парк София
Площ: 220 000 кв.м
Описание

Площта на имота е 220 000м2, 15 сгради са изградени в границите на парка и общо 35 в зоната на развитие около парка, с обща разгърната зстроена площ от 300 000 м2. Арх. Ангел Захариев и арх.Асен Милев са работили от името на Линднер България, Архитектурно Бюро Димитров и А и А Архитекти по развитието на Генералния План и концепцията на Бизнес Парк София. Участвали са и в разработването на концептуалните проекти и цялостното проектиране на сгради 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 и P1.