BG | EN

Сграда 8 - Бизнес Парк СофияЛокацияСофия
Година на проектиране2005
Година на завършване2006


Параметри

Инвеститор: Бизнес Парк София
Площ: 32 000 кв.м
Описание

 Сграда 8 от Бизнес Парк София е първият значителен проект на АиА Архитекти след основаването на бюрото през 2005г.  

Проектът за Сграда 8 дава сполучлив отговор на две основни архитектурни предизвикателства:

1.да се създаде сграда, която да бъде най-голямата поплощ в Бизнес парка, и в същото време да се вписва хармонично в контекста на околните сгради

2. да се изгради запомнящ се архитектурен образ чрез изчистени форми и ограничен брой материали.

С този проект на арх.Ангел Захариев и арх.Асен Милев продължават участието си в проектирането на най-мащабният частен проект в недвижимите имоти в България - Бизнес Парк София.