BG | EN

Капитал Форт - интериор общи частиЛокацияСофия
Година на проектиране2015
Година на завършване2015


Описание

Капитал форт е една от най-впечатляващите нови сгради в София и на балканите и има нужда от представителни и впечатляващи общи части.

АиА Архитекти проектират изключителния интериор на фоайето и общите части на сградата, като доразвиват посленията на външният архитектурен образ на сградата. Централното фоайе е изградено от подеица от елиптични в план пространства, в които са разположени активните елементи от интериора: централното ядро на сградата, централната рецепция, излизането на ескалаторите от подземните гаражи и зимната градина с кафенето. Тези пространства са оградени от изчистени стъклени стени с комбинация от прозрачно, матово и плътно стъкло, а над част от тях е разположено обширно покривно остъкляване, даващо изобилие от естествена светлина в центъра на сградата.

Всеки от активните елементи, представлява самостоятелен обект вписаващ се хармонично в общото пространство на базата на мащаб, геометрия и материали. В центъра на композицията е разположен отворът от който излизат ескалаторите от подземните паркиги. Той е изграден като сложна елиптична форма от алуминиева ламарина, наподобяваща „поничка”, заобрадена от огромна дървена пейка и каскадни пояси от естествена зеленина. Срещу изхода на ескалаторите е разположена централната рецепция, а зад нея е централното ядро на високата сграда, облицовано с платна от нагъната неръждаема стомана.
От другата страна на ескалаторите, като контрапункт на централното ядро на високата сграда се намира приличащият на „кораб” обем на кафенето и зимната градина. Кафенето е отворено към фоайето и чрез мебелите се създава плавен преход между обширното публично пространство и по-уединенат среда на кафенето. На воторото ниво е разположена зимната градина, която има за цел да създаде интимна зона за рекреация в сърцето на сградата, независещо от външните климатични условия. В средата на зимната градина са разположени две водни каскади от черен гранит и неръждаема стомана, разделени от стоманен мост, а около тях са изградени кашпи с вградени пейки. Зимната градина е богато озеленена с естествени растения, а над нея е монтиран таван от специални пана от триизмерно огъната огледална неръждаема стомана, рефлектиращи и разпръскващи светлината и цветовете. Зимната градина е свързана посредством мостове към фитнес и конферентен блок.

Срещу централният вход се намира стена с логото на сградата върху повърхнина от същите специални пана от огледална неръждаема стомана, използвани при тавана на зимната градина. Този материал създава униклани екфекти на възприятие на пространството в зависимост от осветеноста на помещението и посоката на светлината. Зад стената е разположена стълба за директен достъп до конферентния блок.
На места носещата конструкция от бетонни колони и металната конструкция е оставена видима, за да подсказва за сложната конструктивната логика на проекта.

Пространствата на фоайето са обединени от ивиците бял таван, изграден от пана от триизмерно огъната стоманена ламарина, боядисана в искрящо-белият цвят на плътните части от фасадата на сградата.
Основните материали използвани в интериора са метал, стъкло и дърво. Стъклото се използва основно за фон, докато различните метални повърхности и дървото се използват при активните елементи.
Използвани са три вида обемно огънати метални пана, всяко с различна триизмерна форма на огъване и финиш: искрящо белите пана на тавана, сатенена повърност на неръждаемата стомана на ядрото на високата сграда и огледално полираната повърхност на цтената с логото и таванът на зимната градина.
Естествен дъб е използван на различни места, като облицовка, настилка или основен материал за отделни елементи. То стопля визуално пространството и омекотява обширните пространства облицовани със стъкло и стомана.

Основна роля в изграждането на образа има светлината, която се отразява и пречупва от използваните иновативни материали, и по този начин създава неповторима и динамична среда.