BG | EN

Капитал Форт - Централна рецепцияЛокацияСофия
Година на проектиране2015
Година на завършване2015


Описание

Централната рецепция на Капитал Форт е един от най-важните елементи на интериора на общите части на впечатляващата сграда.

Параметричният дизайн на рецепцията доразвива посланията от динамичният образ на фасадата на сградата – обтекаеми аеродинамични форми и искрящ бял цвят на повърностите.
Елипсата, присъстваща в редица елементи на сградата е използвана за основа на пространственото развитие на сложната форма на рецепцията.

Динамиката на формата изпъква на фона на масивните ортогонални колони и централното ядро на високата сграда, и в съощто време балансира в пространството вълнообразният таван от бели метални плоскости.

Рецепцията е изградена от сложна реброва конструкция, върху които е оформена повърнина от епоксидни смоли и композитни материали.

В процеса на проектиране и изработка са прилагани някои методи от автомобилостроенето и яхтостроенето.