BG | EN

Дом "Монтевидео"ЛокацияСофия
Година на проектиране2015-2016
Година на завършване2018


Параметри

Инвеститор: Главболгарстрой АД
Площ: 21 000 кв.м
Описание

Дом МОНТЕВИДЕО е жилищен комплекс в София, който се състои от две сгради: ДОМ 1 и ДОМ 2. Всяка сграда е с осем надземни етажа и предлага различни варианти на апарта­менти, в зависмост от броя на стаите и големината им.

Внимателно са изслед­вани размерът, етажността на сградите и тяхното местополо­жение, с оглед на предоста­вянето на максимално голям простор и свободно прос­транство в имота, ослънчаване на апартаментите и гледки от почти всеки апартамент към Витоша или София. Сградите са свързани с общ подземен паркинг. Той е решен на две нива, като на север първото подземно ниво излиза на ниво терен, а второ­то е разположено под него в северната част на имота.