BG | EN

Зелена офисна сградаЛокацияСофия
Година на проектиране2011


Параметри

Инвеститор: Частно лице
Площ: 29 000 кв.м
Описание

В разработването на концептуалният проект за „Зелена” офисна сграда бяха формулирани три основни цели от инвеститора:
Цел 1: да се изследва възможността за изграждане на „зелена” офисна сграда, която да използва подходящи за местните условия технологии за съхранение и производство на енергия в сгради;
Цел 2: да се изследва икономически ефект от прилагането на „зелените” технологии в условията на местният пазар;
Цел 3: Да се създаде предизвикателна материална форма (визия) на „зелената” офисна сграда, която да внушава иновативност, гъвкавост и динамика, като същевременно удовлетворява функционалните изисквания на съвременните офиси.

Резултатът от изследването доказваче в сегашните пазарни условия е възможно изграждането на „зелена” офисна сграда в София с рационално прилагане на иновативни „зелени” технологии, и постигане на разумна икономическа възвръщаемост. Зелените сгради набират все по-голяма популярност освен сред архитектите и проектантите, така и сред предприемачите и инвеститорите.

В отговор на пазарните търсения се появиха много „зелени” проекти залагащи на иновативни технологии и концепции. Въпреки голямата си популярност, в част от тези проекти се забелязва основно противоречие с принципите на устойчивото развитие – цената на която постигат „зеленият” си имидж е твърде висока, за да могат да съществуват в реалните пазарни условия.

Затова един от основните въпроси, които стои пред проектантите и инвеститора е къде би била разумната граница от прилагането на „зелени” концепции в една сграда, за да може тя да бъде актуална и реалистична в условията на местния пазар. Друг основен проблем е създаването на адекватка архитектурна „обвивка” на тези „зелени” принципи.
Необходими са нови подходи и решения, освен масово утвърдената практиката да се „накичват” проектите с зелена растителност по фасадите, покривите или интериора.

Настоящият концептуален проект за „зелена” офисна сграда в София се опитва да отговори на тези интересни въпроси, използвайки формулираните от инвеститора цели.