BG | EN

Журналистически факултет към СУЛокацияСофия
Година на проектиране2009-2010
Година на завършване2017


Параметри

Инвеститор: СУ "Св. Климент Охридски"
Площ: 24 000 кв.м
Описание

Годините на преход след 1989г. оставиха многобройни паметници на рушащи се, започнати но недовършени обществени сгради. Една от тези сгради, символи на дългия преход, е започнатата да се стори през 1987г. и изоставена окончателно в средата на 90-е години сграда на Журналистически факултет на Софийски Университет.

Първоначалният проект е предвиждал изграждане на най-значимите национални обекти в сферата на социалистическата информационна индустрия, включително и сградата на Журналистическия факултет, на обширен терен на бул.Цариградско шосе. Днес вече е настъпил моментът прочутия изоставен строеж да бъде завършен.

Проектът предвижда максималното използване на съществуващата конструкция. За тази цел ще се извърши мащабна реконструкция и обновяване, както и привеждане на конструкцията в съответствие със съвременните изисквания за сеизмична устойчивост.

Сградата запазва първоначалната си функция на Журналистически факултет на Софийски Университет, но решена в съвременния смисъл на университетското преподаване, разчитащо на компютърните и комуникационни технологии. В отговор на промяната в методите за придвижване на студентите от преди 20г. в съседство на сградата е проектиран нов подземен паркинг на няколко нива.

Архитектурният образ на сградата се стреми да обедини небодходимия респект към предишната епоха, отчитайки качествата и духът на оригиналния проект, с желанието да се маркира категорично времето на завършване на проекта.

Съдбата на много съвременни проекти с започнато строителство в пика на имотния балон и в последствие зарязани в очакване на по-добри времена, е възможно да се окаже идентична със съдбата на сградата на Журналистически факултет. Затова този проект има шанса да се превърне в популярен пример за съживяване строителен „труп” след  дълъг престой в „моргата” на икономическите и пазарни цикли.