BG | EN

Търговска сграда "Юнивърсъл"ЛокацияСофия
Година на проектиране2008


Параметри

Инвеститор: Юнивърсъл Пропъртис
Площ: 11 000 кв.м
Описание

Дългата 160m сграда е част от логистичен парк, разположен на една от входните магистрали на София. На първите две нива са разположени търговски площи и заведения за хранене, а на третото ниво – офиси на компаниите, наематели на складове в логистичния парк.