BG | EN

Почивна база на Съюза на артиститеЛокацияАхтопол
Година на проектиране2014


Параметри

Площ: 3700 кв.м
Описание

Проектът предлага специално отношение към всяка една група летуващи и предефинира средата така, че да се създадат условия за съчетаване на полезното с приятното, работа и почивка, формална и неформална комуникация, като се създават необходимите условия за развитие на театрални и други сценични представления на територията на
комплекса.

За максимален комфорт на почиващите са разработени различни типове сгради за настаняване и е обособена зона, подходяща за каравани, снабдена с всички необходими съоръжения и условия за тази цел. Така на летуващите е предоставена възможността да избират каква да бъде тяхната мечтана “Морска почивка” - те могат да предпочетат почивка с каравана или в бунгало, могат да избират между по-уединен или по-социален
отдих.

Предвижда се изграждане на съвременно мултифункционално съоръжение - театър, което да отговори на нуждите на Съюза на артистите в България, на българските театри и артисти. Цели се възможност за съчетаване на работа и почивка, с условия за по-пълноценно
използване на почивната база както по време на летния сезон, така и извън него като се провеждат културни събития, организират се театрални лагери, семинари или подготовка на представления.