BG | EN

Резиденшъл Парк СофияЛокацияСофия
Година на проектиране2008
Година на завършване2011


Параметри

Инвеститор: Резиденшъл Парк София
Площ: 20 000 кв.м
Описание

Успешното ни партньорство с Lindner в Бизнес Парк София продължи и с развитието на Резиденшъл Парк София. Резиденшъл Парк Со­фия е първият мащабен жили­щен проект от затворен тип. Той бе разработен на три етапа. Първият бе завър­шен през 2011 и включва: ед­нофамилни къщи, сключено застрояване и многофамилни апартаментни сгради, търгов­ска и офисна част.

Генералният план и кон­цепцията на проекта е разра­ботка на немските архитекти Steidle Architekten след спе­челването на международен конкурс. За първия етап A&A Ар­хитекти разработва технически детайли, а за етап две разра­боти генералния план и проек­тите за сградите.