BG | EN

Театър на Съюза на Артистите в България в АхтополЛокацияАхтопол
Година на проектиране2014


Описание

Проекта за Театър на Съюза на Артистите в България (САБ) в Ахтопол е част от мащабен проект за реконструкция на съществуващата почивна база на САБ на ченоморието.

Поекта предвижда изграждането на съвременно мултифункционално съоръжение: театър със зала за представления, което да отговори на нуждите на Съюза на артистите, на българските театри и артисти. В театралната сграда ще се провеждат различни видове културни събития свързани с представления на сцена, ще се организират театрални лагери, семинари и подготовка на представления.

С проекта се създава възможност за съчетаване на работа и почивка, и по-пълноценно използване на почивната база, както по време на летния сезон, така и извън него. В дългосрочен план, новият театър ще се стреми да покрие липсата на културни институции в тази част на страната.