BG | EN

Офисна сграда "Сара 03"ЛокацияСофия
Година на проектиране2010


Параметри

Инвеститор: САРА 3 ООД
Площ: 14 000 кв.м
Описание

Сградата Сара 03 се намира в близост до Бизнес Парк София и Резиденшъл Парк София, до околовръстнния път на София.
Проектът САРА 03 обединява няколко функции в една сграда: офиси, жилища, магазини, ресторант, медицински център, складове и подземни гаражи.

Различните функцинални групи са разпределени по височина, като е използвана и денивелацията на терена:
на нивото излизащо частично на терена са разположени магазините и складовете, на партера са разположени медицинския център и ресторанта, следващите 4 нива са офиси, а на последните две нива са разположени жилищата.
Всяка част от сградата е проектирана да функционира независимо от другите части.

Образът се базира на концепцията за сградата като единен организъм съставен от различни функционални елементи (органи). Метафорично казано: формата на "тялото" (обемите) и вида на "кожата" (фасадата) са изградени като резултат от "еволюцията" на всеки функционален "орган", дефиниран от собственото си "генетично" наследство (програма, изисквания, стереотип на визуален образ).

Търговската част и медицинския център са обединени в каменнен постамент върху който са разположени офисите и жилищата. Облицовката от бял камък оформя изникващия от земята сложен обем, който на определени места е прорязан за да се появят входовете, витрините на ресторанта и магазините. Композицията се балансира от дървената пергола на терасата на ресторанта, коресподираща с завършека на сградата – жилищните етажи.

Офисната част предствалява стъклена призма от окачена фасада с разположени по нея управляеми слънцезащитни щори. По западната фасада са проектирани два вида допълнителни специфични вертикални слънцезащитни елементи, които чрез различната сянка по фасадата внасят доплънително членение в обема. Преобладаващото стъкло олекотява обема и подсказва за предназначението на помещенията зад фасадата.

Жилищната част е завъртяна по посока на впечатляващата гледка към Витоша. Проектирани са по два голями апартамента на етаж с просторни тераси на югозапад. Терасите са оборудвани с подвижни панелни жалузи за сънцезащита и създаване на уединение. Използваният материал на фасадата е дърво, внушаващ топлина и уют.

Така създадената визуална и обемно-пространствена концепция на сградата представя опит за съвременен прочит на класическата зависимост: функция – образ.