BG | EN

Еднофамилна къща в кв. БоянаЛокацияСофия
Година на проектиране2015
Година на завършване2016-2017


Параметри

Инвеститор: Частно лице
Площ: 670 кв.м


Описание

Керамична къща е4 – в кв.Бояна е първата керамична къща е4 за реален клиент от програмата на Винербергер за позитивно-енергийни жилищни сгради. Къщата не намира в северното подножие на Витоша и южната част на София – кв.Бояна. Климатичните особености и ориентацията на терена влияят архитектурата на къщата, която се стреми да извлече максимума от енергийният потенциал на локацията.

Проекта представя потенциала за формирането на индивидуален архитектурен образ на съвременният енергийно устойчив дом, отхвърлящо стереотипите за подобен тип сгради. Сградата има изчистени форми, големи прозорци и витрини, балансирана комбинация от материали, отразяваща естетическите представи на клиента за съвременна градска къща.