BG | EN

Централна градскa част на гр.СофияЛокацияСофия
Година на проектиране2014


Параметри

Година на изготвяне: 2014
Описание

Конкурсни проекти за
централните части на град София
конкурсът е организиран от столична община,
в консорциум ГРУПА ЦЕНТЪР :
- АЕДЕС СТУДИО
- Б12
- 10АМ
- АРХИТЕКТОНИКА СТУДИО
- АиА АРХИТЕКТИ

Екипът от специалисти разработи цялостна концепция за развитието на централните части на гр.София в времеви хоризонт 25-50 години.

Концепцията се базира на търсене на решения на следните проблеми:
- „Живият град”, градът в който нещо се случва
- привлекателна и гостоприемна градската среда
- град за хората вместо град за автомобилите
- Градска техническа инфраструктура от ново поколение
- идентичност в съвременният глобален свят
- преодоляване на исторически прегради
- реализацията на „градоустройствени мечти”
- Нови генератори на градски живот
- Платформа за провеждане на архитектурни конкурси

Всяка една от четирите зони обект на конкурса е тематично разработена, следвайки мотото:

Зона 1 –Освобождаване (от автомобилите)
Зона 2 - Споделяне (на публичното пространство)
Зона 3 –Толерантност (към историческите напластявания)
Зона 4 – Презареждане (с нов градски живот)

Въпреки провалът на конкурсната процедура, ГРУПА ЦЕНТЪР продължава да се бори за реализацията на някои от предложените решения.