BG | EN

София Парк ВиласЛокацияСофия
Година на проектиране2014


Параметри

Инвеститор: Частно лице
Площ:  9000 кв.м
Описание

Sofia Park Villas е ком­плекс от еднофамилни къщи в подножието на Витоша. В комплекса са проек­тирани представителни общи пространства, спортна пло­щадка и детски кът. Архитектурният образ на резиденциите в комплекса е базиран на баланса между съвременен дизайн и минима­листичния дух на традицион­ните архитектурни практики, отразени в заобикалящия кон­текст на мястото и неговите ха­рактеристики. Къщите в комплекса ще се предлагат на различни кли­енти с различни разбирания и възгледи относно техния меч­тан дом. Проектът е финалист в проведения от инвеститорите конкурс.