BG | EN

Софийски Университет - Факултет по ЖурналистикаЛокацияСофия
Година на проектиране2009


Параметри

Площ: 24 000 кв.м.