BG | EN

Офисна сграда "Ричхилл"ЛокацияСофия
Година на проектиране2015-2016
Година на завършване2018


Параметри

Инвеститор: Ричхилл ООД
Площ: 27 700 кв.м
Описание

Сградата е ситуирана в  м. „Малинова долина,  гр.София. Имотът, в който е разположена сградата граничи на запад с магазин за спортни стоки „Декатлон“. Теренът е с лека денивелация с понижение на северо-изток. Сградата се състои от два надземни блока: А и В, свързани помежду си на ниво партер. Под тях се предвиждат две нива подземен паркинг. Двата надземни блока – Блок  А и Блок В са с начупени призматични обеми и са конструктивно самостоятелни. Имат по 7 надземни етажа- партер и 6 офисни нива. Ключови думи в проекта са:
- гъвкавост - офисни пространства, готови да посрещнат нуждите на всяка фирма обитател.
- ефирнсост - олекотен визуален образ, преодоляващ визуалната бариера вътре-вън
- динамика - динамични и предизвикателни архитектурни форми.
- идентичност - запомняща се визия, маркираща територията и използваща максимално даденостите на средата
- приспособимост - възможност за използване на различни видове сградни системи и технологии
- икономичност - намаляване на строителната себестойност и експлоатационни разходи
- престиж - създаване на комфортна среда, предизвикваща удовлетвореност и гордост в обитателите.


В надземните етажи на сградата се предвижда изграждане на офиси за отдаване под наем клас „А” според международните стандарти, търговски и облужващи площи. В двата подземни етажа на сградата се предвижда изграждане на паркинги на служители, складове, технически и сервизни помещения.