BG | EN

Теленор България - Централен офисЛокацияСофия
Година на проектиране2014
Година на завършване2014


Параметри

Инвеститор: Теленор България
 
Описание

След като един от глобалните лидери в телекомуникациите - Теленор Груп придоби Глобул в началото на 2014 г., компанията предприе мащабна кампания за корпоративна трансформация на българският оператор. Съществена част от ребрандинга бе превръщането на съществуващата корпоративна централа в най-съвременен високотехнологичен централен офис на Теленор България, следвайки духа и корпоративните ценности на напредничавата норвежка компания. След реконструкцията, корпоративната сграда на Теленор България се превърна в успешен пример за прилагане на иновативни концепции и дизайн. 

В основата на тази трансформация е новата философия за съвременното високо-технологично работното място, отразяващо актуалните тенденции в развитието на технологиите, мобилността, динамиката в работните отношения между хората и възможностите да се приспособяват към средата в която работят. Новата концепция разбива наложените в България стереотипи за изграждане на офисно пространство, предлагайки новаторски подход, който обръща посоката на неговото развитие - от строго фиксирано и зависимо от даденостите на „отреденото” пространството, към динамично и зависимо от човека и работните процеси. Отделното работно място се разглежда като свободно за определяне пространство в рамките на различни опции, в зависимост от конкретните работни процеси, формиране на екипи, нужда от специално оборудване и т.н. Всяко едно работно място е неопределено и свободно да бъде заето от всеки един служител в компанията и разполага с работен плот който може да променя своята височина в зависимост от работните навици на човека.  

С този нов подход към работното пространство се цели да се повиши креативността в работния процес, комуникацията между отделните звена в компанията, повишаване на работоспособността и удовлетвореността от работната среда. Също така се създават предпоставки за сериозни икономии от текущи разходи и от инвестиции в преустройства свързани с динамичното развитие на компанията.

За постигането на всичко това се предприе мащабно преустройство засягащо цялата сграда, включително околосградното пространство. Единствените незасегнати елементи са фасадата и носещата конструкция. Сградата е постоена през 2007 година като корпоративна сграда, част от комплекса на Бизнес Парк София. Цялостно преработени са всички сградни инсталации: климатизация, вентилация, електро инсталации, телекомуникации, включително и асансьорите. С новите инсталации се постигат по-високи прараметри на микроклимата в помещенияата и по-голяма енергоефективност. 

Всеки офисен етаж бе основно преустроен, като се обособяват работни зони  в различни кътове, зали за срещи, тихи стаи, мултимедийни зали, зони за съхранение на персонални вещи, зони за рекрация, зони за копирна техника. 

Към всеки етаж, освен работните и рекреационните пространства са обособени зони разполагане на произведения на изкуството, които да бъдат част от интериора и живота на офиса. В тези зони са изложени различни видове произведения на изкуството, тематично свързани с отделите, като освен произведенията на известни съвременни български автори, бяха изпълнени на място върху някои зони бяха изпълнени на място провокативни произведения на млади автори. 

На партера са разположени зали за обучения и презентации, с възможности за преконфигуриране с подвижни стени, голяма зона за рекреация и неформални срещи. Предвидени са нови санитарни възли за хора в неравностойно положение. Предвиждат се съблекални и душове за служители които идват на работа с велосипеди. Основното стълбище е преобразено с арт инсталации, с цел да се мотивират хората в сгргадата да го използват по-често и да се движат повече.

Основно преустройство бе извършено на входното пространство на сградата, където беше изградена нова централна рецепция, нови входове, места за изчакване, контрол на достъпа, корпоративни визуални знаци и символи, мултимедия, декоративно осветление. 

Реконструирано е и околосградното пространство. Проектирани и изградени са нови елементи на градския дизайн: пейки, кашпи, пространства за отдих и рекреация, нови корпоративни символи, нови настилки, декоративно и фасадно осветление.