BG | EN

Рецепция на сграда "Теленор"ЛокацияСофия
Година на проектиране2014
Година на завършване2014


Параметри

Инвеститор: Теленор България