Сграда №8 въведена в експлоатация
15.09.2007

Сграда 8 от БПС е въведена в експлоатация.