Напредва строителството на "Капитал Форт"
20.03.2013

През месец ноември 2012 бе завършен грубият строеж на високата сграда на Капитал Форт. Монтажът на фасадата на ниската сграда завърши през януари 2013, а през април започва монтажът на фасадата на високото тяло. Продължава работата по изграждането на техническите инсталации и довършителните работи. Започна и изграждането на металната конструкция на Подиума.