Награда на "New Business Ideas"
18.12.2014

"А и А Архитекти" бяха удостоени с Трета награда на "New Business Ideas" 2014 за сградата Капитал Форт. Сградата е висока 126м и е най-високата постоена сграда в София и България.