Учредяване на "Група Град"
04.09.2012

Днес в София бе учредена архитектурната организация "Група Град", в която участие имат и "А и А Архитекти". Групата се състои от млади български архитекти загрижени за развитието на градската среда и българската архитектура. За в бъдеще от групата има за цел да ангажира с каузата си максимално голям кръг от съмишленици от сферата на медиите, изкуството, науката и бизнеса.