Екип

Ралица Йорданова
Проектант
Референтни проекти:

• Парково пространство в Sofia Capital City
• Вторичен градски център в района на Централна гара, София,
• Kомплекс от еднофамилни къщи с. Баня
• Иновативна сглобяема дървена еднофамилна къща с. “Бистрица”
• Офис сграда „Синерджи тауър“ в София Тех Парк
• Офис сграда “Signia Tower”
Арх. Йорданова завършва магистратура в Politecnico di Milano в катедра „Устойчива архитектура и ландшафтен дизайн“, а бакалавър във VIA University College, Дания със специализация върху нискоенергийните сгради. Има опит в сферата на почти нулево-енергийните сгради (nZEB).

През 2018 г. става част от екипа на А и А Архитекти.

Като проектант от екипа на А и А Архитекти, нейните отговорности са свързани с разработка на проекти за градската среда, градоустройствени и ландшафтни концепции; устойчиви сгради, изготвяне на  проекти във всички фази; координацията между проектанти и инженери; и директна комуникация с клиента и строителя на обекта.

С ключовото участие на Арх. Йорданова, студиото печели първо място в конкурса за Вторичен градски център в района на Централна гара, София