Екип

Александър Сулинаджиев
Проектант
 Арх. Сулинаджиев защитава магистърска степен в Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София през 2020г.

През 2020г. Става част от екипа на А и А Архитекти.
 
Като проектант от екипа на А и А Архитекти неговите отговорности са свързани с изготвяне на  проекти във всички фази; координацията между проектанти и инженери; директна комуникация с клиента и строителя на обекта.