Екип

Боряна Димова
Проектант
Образование: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Арх. Димова завършва образованието си по архитектура в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София в катедра „Жилищни сгради“ през 2019г.
Има опит в проектирането на интериорния дизайн в жилищни и обществени сгради.
Боряна става част от екипа на А и А Архитекти през 2022г.
Като проектант от екипа на А и А Архитекти нейните отговорности са свързани с разработка на проекти за във всички фази; разработка на интериорни решения, координацията между проектанти и инженери.