ДСК Русе реконструкция

Локация Русе
Година на проектиране 2017
Година на завършване 2018
Площ 600 кв.м
Инвеститор Банка ДСК