Парк Плейс

Локация София
Година на проектиране 2020
Година на завършване -
Площ 7 000 кв.м
Инвеститор ФПИ