Екип

Асен Милев
Управител
Арх. Милев завършва образованието си по архитектура през 2002 г. в УАСГ (Университет по архитектура, строителство и геодезия) в София, България.

През 2005 г. заедно с Ангел Захариев основават архитектурното бюро A и A Архитекти.

Като ръководител на екипа арх. Асен Милев е участвал в проектирането на много ключови сгради, които са оказали влияние върху съвременната българска архитектура и са наградени с множество професионални награди.

Преди създаването на A и A Архитекти арх. Асен Милев отговаря за проектирането и развитието на Бизнес парк София и редица офисни и жилищни сгради.

Арх. Асен Милев има членство и пълна проектантска правоспособност в Камара на архитектите в България.