За нас

В своята работа А и А Архитекти се стремят да създават силна връзка между теория и практика, изразяваща се в търсенето на оптимален баланс между естетически, функционални, икономически и екологични характеристики на всеки проектиран от бюрото обект. 


 
А и А Архитекти ООД е основана в София през 2005 г. от арх. Асен Милев и арх. Ангел Захариев като иновативно архитектурно бюро с широк спектър на интереси в областта на архитектурното и урбанистично проектиране.

Една от най-важните особенности в работата на А и А е изграждането на индивидуален подход към всеки проект, съобразен с изискванията на клиента, локалните особености и контекста на околната среда. От голямо значение за философията на проектите е повишената загриженост за опазването на околната среда и стремежът към постигане на устойчиво и балансирано развитие.

А и А Архитекти разчитат на широк кръг от утвърдени професионални партньори в областта на архитектурното и инженерно проектиране.

Екип

Мисия и цели

В своята работа "А и А Архитекти" се стремят да създават силна връзка между теорията и практиката, изразяваща се в търсенето на оптималния баланс между естетически, функционални, икономически и екологични характеристики на всеки проектиран от бюрото обект.

Награди

 
- Победител в категория “Public and Commercial Architecture” за проекта "Сграда 15" от "Бизнес Парк София" на международния конкурс BIG SEE Architecture Award 2020
 
- Best Luxury Architect and Interior Design Studio in Sofia, Bulgaria на международния конкурс Luxury Lifestyle Awards 2020

- Първа награда в конкурса "Сграда на годината 2019" в категория "Офис сгради" за „Сграда 15, Бизнес парк София“

- Първа награда в конкурса "Сграда на годината 2019" в категория "Зелени сгради" за „Сграда 15, Бизнес парк София“

- Building Innovation Award в конкурса "Сграда на годината 2019" за „Бизнес център Ричхил“

- Специална награда в конкурса "Сграда на годината 2019" в категория "Социална инфраструктура- здраве, култура, образование и спорт" за сградата на „Десизо Мони ексклузив клуб"

- Специална награда в конкурса на КАБ „Български архитектурни награди“ 2019 за „Корпоративна сграда Десизо Мони“

- Награда „Златен визар“ 2018 за проекта за Вторичен градски център, зона Централна гара
 
- Проектант на годината в категория Офисни сгради на годишната класация на Националния регистър за ново строителство за 2018г.

- Грамота от Камара на архитектите в България в конкурса „Български архитектурни награди“ 2018 за проекта „Сграда 5“ в Бизнес парк София

- Грамота от Камара на архитектите в България в конкурса „Български архитектурни награди“ 2018 за проекта „Подиум на Капитал Форт“
 
- Първа награда в конкурса на "АРХ ИНОВА" 2017 за проекта "Клуб Десизо Мони" в гр. Плевен

- Втора награда в конкурса на "АРХ ИНОВА" 2017 за проекта "Център за интеграция на хора в неравностойно положение"

- "Best International Commercial High-Rise Architecture" за проекта "Капитал Форт" на международния конкурс European Property Awards 2016-2017

- "Best High-rise Commercial Building in Europe" за проекта "Капитал Форт" на международния конкурс European Property Awards 2016-2017
 
- "Best High-rise Commercial Architecture in Bulgaria" за проекта "Капитал Форт" на международния конкурс European Property Awards 2016-2017

- Първа награда "Сграда на годината 2015" в категория "Обществени сгради с бизнес предназначение" за сградата "Капитал Форт"

- Първа награда "Сграда на годината 2015" в категория "Сгради образователна инфраструктура" за сградата на Детски научен център "Музейко"

- Първа награда в конкурса „Архитект на 2015 г.”, организиран от вестник „Строителство имоти”, в категория „Нежилищно строителство“

- Първа награда в конкурса на "АРХ ИНОВА" 2015 за проекта „Офисна сграда към производствен комплекс на фирма „Димитров” ООД в гр. Плевен

- Специалнa награда "Сграда на годината" 2014 за корпоративна сграда "Теленор България"

- Трета награда "New Business Ideas Награди" 2014 за сградата "Капитал Форт"

- Трета награда в конкурса „Награди за нови бизнес идеи“ 2011 в категория „Нова сграда“ за сградата „Капитал Форт“

- Голямата награда „Сграда на публиката” 2007 на националния конкурс „Сграда на годината” за "Сграда 5" от "Бизнес Парк София"

- Трето място в конкурса „Архитект на 2007 г.”, организиран от вестник „Строителство имоти”

Сертификати

- Предоставяне на рамка за извършване на контролирана, последователна и ориентирана към бъдещото дейност.
- Подобряване процеса на вземане на решения, планиране и определяне на приоритети чрез предоставянето на структурирано и изчерпателно разбиране на дейността, променливите движения и тенденциите;
- Eфективна употреба и разпределение на ресурсите в огранизацията;
- Развиване, подкрепяне и стимулиране на служителите;
- Оптимизиране на оперативната ефективност на дейностите.

Партньори

Структо ООД
http://www.strukto-bg.com/en/

Вайб груп
http://vibe-group.eu/
 
Никан България
http://www.nikanbg.com/
 
Аксис Клима
http://axisclima.com/
 
Алемент ООД
https://alement.eu/
 
ПраймЕкс ООД
www.primex.bg
 
Филарх ООД
https://www.philarch.com/
 
Проджект консултинг енд мениджмънт еоод
www.pcm.bg
 
Смарт МЕП
http://smartmep.bg/

Калпро ЕООД

Дикрас ЕООД
 
Кота Колев ООД
 
Плейс.мейк
https://placemake.eu
 
Урбитат ЕООД
https://www.urbitat.bg/
 
Мапекс
https://www.mapex.bg/
 
Лендскейп Дизейн Студио
www.LandscapeDesignStudio.eu
 
Съни Пулс БГ
https://sunnypools.net/
 
Meshroom
www.meshroom.com
 
Define Engineers
www.defineengineers.com
 
Triple Green Building Group
http://triplegreengroup.com/about