ДСК Търговище реконструкция

Локация Търговище
Година на проектиране 2017
Година на завършване 2018
Площ 400 кв.м
Инвеститор Банка ДСК